גומי ציפקה

גומי ציפקה
חוט גומי מגיע בפקעות של 1200 מטר.
לוח צבעים
לוח צבעי סטאן אלכסון
לוח צבעי אלכסון כותנה
לוח צבעי חוטים
לוח צבעי בדים
לוח צבעי רצועות
לוח צבעי צמדנים
לוח צבעים